Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
ความปลอดภัยด้านอาหาร
ความปลอดภัยด้านอาหาร
      สาเหตุส่วนใหญ่ของการเกิดพิษในอาหารเกิดจาการปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน สำหรับบทความนี้จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ทราบถึงวิธีการเก็บรักษาอาหารให้ปลอดภัย และวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับอาหาร
นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
นโยบายความปลอดภัยในการทำงาน
    พนักงานบริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง ( ประเทศไทย ) จำกัด เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรฐานความปลอดภัย (ปราศจากอันตราย บาดเจ็บ หรือสูญเสียใดๆ) และอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดี บริษัทฯ จะจัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยตามมาตรฐานกำหนด ในทุกวิถีทางที่ตั้งเป้าหมายไว้
<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
0 0 0 4 3 7 0 0 6 0
0 0 0 3 6 1 2 1 4 9 1