Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 
ไขมันทรานส์
ไขมันทรานส์

     ไขมัน เป็นส่วนที่สำคัญของอาหารเพื่อสุขภาพ เนื่องจาก ไขมันมีทั่งกรดไขมันที่จำเป็น และให้พลังงานแก่ร่างกาย (แคลอรี่) นอกจากนี้ไขมันยังช่วยทำให้ร่างกายดูดซึมวิตามิน A, E, D กรดไขมันส่วนใหญ่ได้จากไขมัน และน้ำมัน โดยกรดไขมันเหล่านี้มีอยู่ด้วยกันอยู่ 4 ประเภทหลักๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะผสมอยู่ในไขมันและน้ำมันทั้ง 4 ประเภท แต่สัดส่วนของกรดไขมันที่ผสมอยู่นั้นมักจะมีกรดไขมันบางตัวที่มีสัดส่วนสูงกว่ากรดไขมันตัวอื่น ในประเภทเดียวกัน

ไอโอดีน ในอาหาร
ไอโอดีน ในอาหาร
    จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการศึกษาว่าคนไทยขาดสารไอโอดีนมากอย่างน่าเป็นห่วง จำเป็น ต้องมีการบังคับให้อาหารที่จำเป็นต่อครัวที่สำคัญๆต้องเสริม เกลือไอโอดีน และได้ออกประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 นี้ กำหนดให้ น้ำปลา, น้ำเกลือปรุงอาหาร, ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง ต้องมีปริมาณ ไอโอดีน ไม่น้อยกว่า 2 และไม่เกิน 3 มิลลิกรัม ต่อลิตร และเกลือโต๊ะหรือเกลือบริโภคต้องมี ไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม ต่อเกลือ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อให้สุขภาพของเด็กไทยในอนาคต ไม่ “โง่-อ้วน-เตี้ย”
ออกกำลังพร้อมดื่ม
ออกกำลังพร้อมดื่ม
     ถ้าคุณอยากมีอายุยืนยาวและแข็งแรง คุณก็อาจปฏิบัติด้วยการกินอาหารอย่างเหมาะสม ออกกาลังกายเป็นประจำและนอนหลับให้เพียงพอ ก็เป็นวิธีที่ดีไมมีใครเถียง แต่ถ้าจะเติมอัลกอฮอล์ให้กับกฏเกณฑ์ชีวิตของคุณบ้างล่ะจะเป็นยังไง?
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
     เริ่มแก่ตัวลง เป็นเรื่องที่น่าเศร้า แต่เป็นเรื่องของธรรมชาติที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับสรีระ และสัดส่วนของร่างกายเรา ปัจจัยที่ทำให้ร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างเช่น การใช้ชีวิตประจำวัน ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม สภาวะทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อมในพื้นที่
<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
0 0 0 4 3 7 0 0 4 0
0 0 0 3 6 1 2 1 2 9 1