Language Thai Site English Site
 
 
 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
พอใจ
ไม่พอใจ

 
มุมสุขภาพ
มุมสิ่งแวดล้อม
มุมแปลงหน่วย
มุมความปลอดภัย
 
 
The Six Branches Provide Services
 
www2.centrallabthai.com
QR CODE
 

ปิดท้ายอย่างงดงาม! เอสเอ็มอีอาหารเข้าร่วมอบรม อย. ที่ "สงขลา" จังหวัดเศรษฐกิจภาคใต้คึกคัก ยอดพุ่งเกือบ 300 ราย สสว.-แล็บประชารัฐ ปลื้มงานอบรมใน 6 ภูมิภาค ผู้ประกอบการให้การตอบรับดี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) หรือ แล็บประชารัฐ และ อย. จัดงานอบรมยกระดับมาตรฐานสินค้า ครั้งที่ 6 "เลข อย.อาหาร ของ่าย ได้ไว" ที่จังหวัดสงขลาเป็นภูมิภาคสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มเอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานถึง 273 ราย

นางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการ สสว. เปิดเผยว่า ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานสูงสุด คือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหารแปรรูป ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.81 จัดตั้งธุรกิจในรูปแบบบุคคลธรรมดา ส่วนผู้ที่ขอรับคูปองตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ เลือกรับบริการในแพ็คเกจ A ตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนมากที่สุด จำนวน 85 ราย รองลงมาเป็นแพ็คเกจ C ตรวจฉลากโภชนาการ จำนวน 24 ราย โดยผู้ประกอบการสามารถใช้คูปองตรวจแล็บมูลค่า 5,000 บาท ได้รายละไม่เกิน 2 ใบ หมดเขตใช้สิทธิ์ 25 ธันวาคมนี้

นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการ แล็บประชารัฐ เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและเป็นสมาชิก สสว. จะมีโอกาสได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าจากแล็บของรัฐที่ได้มาตรฐานระดับสากล โดยเฉพาะเอสเอ็มอีรายเล็ก (Micro SME) ที่ปกติเข้าถึงบริการตรวจแล็บได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีต้นทุนในการดำเนินงานจำกัด ในวันนี้จึงมีผู้ประกอบการถึง 116 ราย นำตัวอย่างสินค้ามารับบริการตรวจวิเคราะห์ภายในงานตามแพ็คเกจที่จองสิทธิ์ไว้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้นำตัวอย่างสินค้ามายื่น แล็บประชารัฐจะเปิดให้นำส่งตัวอย่างทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 13.00-17.30 น. พร้อมแนบหลักฐานการเป็นสมาชิก สสว. / หลักฐานการประกอบกิจการพร้อมสำเนาถูกต้อง และใบคำขอรับบริการ ซึ่งดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www.centrallabthai.com โดยแล็บประชารัฐแนะนำให้ผู้ประกอบการทุกท่านนำส่งตัวอย่างสินค้าภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 098-249-6608 หรือ 098-249-0665


0 0 0 4 3 7 0 0 4 2
0 0 0 3 6 1 2 1 3 1 1